Mua vàng trong ngày vía thần tài để cầu gì?

Thời sự -    Phạm Dung - Nguyễn Hà - Văn Thắng
Cầu tiền tài, cầu sức khỏe, cầu bình an... đó là những mong muốn của người dân mua vàng trong ngày vía thần tài.

Độc giả bình luận