Ngư dân nói gì sau thông tin cá đã “Ăn được”

Thời sự -    Đ.Khoa
Phần lớn ngư dân đánh bắt gần bờ khi được hỏi đều rất phấn khởi trước thông tin hải sản sống ở tầng nổi trong vòng 20 hải lý “ăn được” vừa được Bộ Y tế công bố. Tuy nhiên, họ vẫn còn nhiều lo lắng khi “cá đã ăn được, nhưng bắt không ra cá”.

Độc giả bình luận