Người phụ nữ duy nhất sờ được vào quả phết Hiền Quan

Thời sự -    Phạm Dung - Nguyễn Hà - Văn Thắng - Thanh Huyền
Giữa hàng nghìn thanh niên trai tráng, chị Hà Thị Thanh Huyền là người phụ nữ duy nhất có cơ hội sờ tay vào quả phết.

Độc giả bình luận