Những chiến dịch từ thiện huy động hàng triệu người của quỹ Tấm Lòng Vàng

Thời sự -    Dung Hà-Văn Thắng- Thu Hoài
Liên tục, không ngừng nghỉ, hàng loạt những chiến dịch từ thiện mang tầm quốc gia đã được Quỹ Tấm Lòng Vàng phát động, dù trong thời gian ngắn hay dài đều đạt được những hiệu quả ngoài sức mong đợi.

Độc giả bình luận