Những hình ảnh quý giá mãi mãi không quên về ngày 30.4.1975

Thời sự -    BT (TH)
Thời khắc trưa 30.4.1975, xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập, đại đội trưởng Bùi Quang Thận cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập là biểu tượng rực rỡ nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Độc giả bình luận