Phì cười với quan niệm về ngày lễ tình nhân 14.2 của người già và trẻ nhỏ

Thời sự -    Dung Hà - Thắng Huyền
14.2 là ngày tình nhân, giới trẻ ai cũng biết điều đó. Thế còn người già và trẻ nhỏ thì sao, họ quan niệm như thế nào về ngày 14.2. Hãy cùng Báo Lao Động làm một cuộc khảo sát nhỏ sau đây.

Độc giả bình luận