Phương thức, thủ đoạn dùng thuốc hướng thần để cướp tài sản

Thời sự -    BT (TH)
Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện các vụ án đối tượng sử dụng thuốc hướng thần cho nạn nhân uống. Khi đã mất hết lý trí, nạn nhân chỉ biết làm theo những gì mà bọn chúng yêu cầu. Vậy loại thuốc hướng thần đã gây ảnh hưởng như thế nào cho nạn nhân? Còn các đối tượng đã dùng những phương thức thủ đoạn nào để có thể mê hoặc nạn...

Độc giả bình luận