Quả bom lớn phát hiện ở Lao Bảo đã được chuyển đi an toàn

Thời sự -     Hưng Thơ
Ngày 10.2, một quả bom cách mặt đất khoảng 3-4m đã được phát hiện trong lúc thi công công trình mở rộng cụm Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Sau đó, đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc tổ chức Cây hòa bình Việt Nam)đã phối hợp với cơ quan chức năng tại khu vực thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, di chuyển thành...

Độc giả bình luận