Tâm sự của thanh niên lần đầu được sờ vào phết Hiền Quan

Thời sự -    Phạm Dung - Nguyễn Hà - Văn Thắng- Thanh Huyền
Theo quan niệm của người dân Hiền Quan, được sờ vào quả phết sẽ mang lại may mắn cả năm cho bản thân và gia đình, vì vậy được sờ vào quả phết một lần là mong muốn của nhiều người.

Độc giả bình luận