Thực hư “Khu phố Tàu” xuất hiện ở Từ Sơn, Bắc Ninh

Thời sự -    Nguyễn Hà - Văn Thắng
Nhiều biển hiệu quảng cáo, vận chuyển tại làng mộc Đồng Kỳ, Phù Khê - Từ Sơn, Bắc Ninh vi phạm luật quảng cáo khi chữ tiếng Trung Quốc nhiều, lớn hơn chữ Việt Nam, thậm chí có những biển quảng cáo hoàn toàn được ghi bằng chữ Trung Quốc. Điều này khiến người ta có cảm giác đang đi trên khu phố Tàu bởi chỉ những ai biết tiếng tàu mới...

Độc giả bình luận