Trâu hoang tấn công người sa bẫy trên đồi Máu

Thời sự -    Hưng Thơ
Từ đầu tháng 5.2016, đàn trâu 9 con không có chủ sở hữu xuất hiện tại tiểu khu 604, 605 thuộc xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) liên tục tấn công người dân. Vào sáng hôm nay (12.8), sau 7 ngày giăng bẫy, 2 con trâu trong đàn trâu hoang liên tục tấn công người dân đã bị bắt tại khu vực đồi Máu.

Độc giả bình luận