Video toàn cảnh ngày đầu phá dỡ thương xá Tax

Thời sự -    Trường Sơn
Để phá dỡ khoảng 15.000 m2 của thương xá Tax, mấy chục công nhân sẽ phải làm việc liên tục trong vòng 3-4 tháng. Thương xá Tax được xây dựng năm 1880. Ngày 25.9.2014, tất cả các tiểu thương kinh doanh tại đây được chuyển đi nơi khác để chính quyền tháo dỡ công trình, xây một cao ốc mới hơn 40 tầng. Theo thiết kế, những đặc sắc của...

Độc giả bình luận