VINASTAS đang dùng “chiêu trò” với khái niệm "Arsen tổng"

Thời sự -    Phạm Dung - Nguyễn Hà
Với chuyên môn của mình, rõ ràng Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng hoàn toàn có thể tách biệt Arsen hữu cơ và Arsen vô cơ cũng như tác hại của mỗi loại song đơn vị này lại đưa ra một khái niệm chung chung làm hoang mang dư luận, ảnh hưởng tới tâm lý của người tiêu dùng, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh...

Độc giả bình luận