“Vinh Quang Việt Nam 2017 - Dấu ấn 30 năm đổi mới“: Nhiều nét mới, đặc biệt hơn

Thời sự -    Nguyễn Hà - Văn Thắng
"Vinh quang Việt Nam- Dấu ấn 30 năm đổi mới" lựa chọn 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc để vinh danh. So với những năm trước, năm nay chương trình có nhiều nét mới, khác biệt hơn.

Độc giả bình luận