Yên Bái, sông Chảy đang bị “mổ bụng”, “móc ruột“!

Thời sự -    Tâm Am - Ninh Vũ
Hàng trăm năm qua, người dân thôn Khả Lĩnh đã sinh sống và canh tác nhờ những nguồn lợi từ bãi bồi sông Chảy đem lại. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây với hiện trạng khai thác cát tràn lan đáng sợ, thì, dự kiến, với tốc độ như thế này, chỉ khoảng vài năm nữa thì bãi Tơ Hồng sẽ bị dòng sông Chảy nuốt chửng.

Độc giả bình luận