Yếu tố nào khiến Việt Nam thăng hạng mạnh về thượng tôn pháp luật

Thời sự -    Thiện Minh -Nguyễn Trường
Điểm số về thượng tôn pháp luật của Việt Nam là 0,51/1. Việt Nam là quốc gia thăng hạng mạnh nhất tại khu vực Đông Á-Thái Bình Dương. Chỉ số Thượng tôn pháp luật tăng 7 bậc so với năm ngoái, theo Báo cáo Rule of Law Index (Chỉ số Thượng tôn pháp luật) 2016 do tổ chức World Justice Project (WJP) thực hiện.

Độc giả bình luận