Lắng nghe cảm xúc của những điển hình trong chương trình Vinh quang Việt Nam

Video -    Phạm Dung - Nguyễn Hà
2 tập thể và 13 cá nhân xuất sắc được vinh danh trong chương trình Vinh quang Việt Nam. Những người lao động, sáng tạo tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, ở nhiều ngành nghề, thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi, song họ đều thể hiện bản chất của người Việt Nam thông minh, sáng tạo, dám đối mặt với hi sinh, đóng góp cho sự nghiệp phát...

Độc giả bình luận