Lời kể ngư dân về “Bùn lạ” nuốt mất lưới khi đánh bắt trên biển

Thời sự -    Hưng Thơ
Trong những chuyến đi biển đầu năm, 3 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị đã gặp sự cố mất lưới khi đánh bắt trên ngư trường truyền thống. Nguyên nhân là do gặp phải một loại bùn lạ bám chặt vào lưới, nên hàng chục tấm lưới đã bị chìm dưới biển, không kéo lên được, gây tổn thất hàng trăm triệu đồng khiến ngư dân lo lắng.

Độc giả bình luận