Rắn biển kịch độc quằn quại dưới móng vuốt của “chúa tể bầu trời“

Khám phá -    BT (TH)
Con rắn biển trong video là loài kịch độc, có thể giết chết những người lặn biển chỉ bằng một phát cắn. Nhưng chúng có một điểm yếu là thường xuyên phải ngoi lên mặt biển để lấy dưỡng khí. Tại đây, chúng không ngờ rằng mình sẽ trở thành mồi ngon cho loài đại bàng biển đang quần lượn trên không trung.

Độc giả bình luận