Sư tử dũng mãnh quăng mình vật ngã ngựa vằn

Khám phá -    BT (TH)
Từ chỗ ẩn nấp sư tử tăng tốc rồi phi thân lên cao dùng chân trước “tóm” vào cổ ngựa vằn và quật ngã trong nháy mắt. Pha tấn công của sư tử không khác gì một “đòn judo” dũng mãnh và ngựa vằn đã bị khuất phục hoàn toàn.

Độc giả bình luận