Video: Obama rơi lệ khi nhắc đến vợ trong bài phát biểu chia tay

Thế giới -    Dung Hà (TH)
Trong bài phát biểu chia tay, tổng thống Obama đã nhắc đến người vợ của mình và không kìm nổi nước mắt. Tổng thống Mỹ Obama khẳng định hình mẫu của bà đã giúp thế hệ trẻ của Mỹ có tầm nhìn cao hơn.

Độc giả bình luận