Vinh quang Việt Nam 2015: Tôn vinh những con người trưởng thành cùng đất nước

Video -    Văn thắng
Hướng tới 70 năm ngày quốc khánh nước CHXH CN Việt Nam, kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà, chương trình Vinh Quang Việt Nam lần thứ 12 năm nay sẽ tôn vinh những con người đã cống hiến cả tài năng và tâm huyết cho sự phát triển của đất nước, đưa Việt Nam vươn ra tầm thế giới. Với chủ đề "Trưởng thành cùng đất...

Độc giả bình luận