Bao phủ BHYT - kinh nghiệm của Bình Thuận

LĐ - 226 Khánh Linh
Chia sẻ

Nhờ quyết tâm cao và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 9 tháng đầu năm 2016, diện bao phủ BHYT của Bình Thuận đạt được nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng đạt 90% dân số, ngành BHXH nói chung và BHYT Bình Thuận cần xác định được các giải pháp trọng tâm.

68,02% dân số tham gia BHYT

Tính đến ngày 31.8.2016, toàn tỉnh Bình Thuận có 821.242 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 68,02% dân số, tăng 7,92% tương đương 84.259 người so với cùng kỳ năm 2015. Dù mức bao phủ đạt khá nhưng hiện việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT tại Bình Thuận gặp không ít khó khăn do số chưa tham gia chủ yếu là nông dân, người buôn bán nhỏ, ngư dân,… Để hỗ trợ các đối tượng thu nhập thấp, việc làm không ổn định, BHXH tỉnh Bình Định thường xuyên chỉ đạo BHXH trong hệ thống tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện BHYT tại địa phương. Theo đó, xây dựng chỉ tiêu, giải pháp cụ thể theo từng nhóm đối tượng để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời, tích cực huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân tham gia BHYT, trước mắt, tập trung nguồn để hỗ trợ 15% mức đóng BHYT còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo (trung ương 70%, ngân sách tỉnh 15%); tăng cường vận động học sinh, sinh viên, hộ gia đình có mức sống trung bình tham gia BHYT.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn, tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về BHYT phù hợp với vùng miền, nhóm đối tượng. Kiên trì vận động, tuyên truyền về lợi ích, hướng dẫn cách thức, các thủ tục khi tham gia BHYT theo hộ gia đình. Tăng cường công tác phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và dành thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHYT phù hợp với các nhóm đối tượng, nhất là nhóm đối tượng thuộc diện tham gia theo hộ gia đình…

Bao phủ BHYT - kinh nghiệm của Bình Thuận ảnh 1
 

Giao chỉ tiêu bao phủ BHYT

Để rốt ráo hơn trong nỗ lực bao phủ BHYT, ngành BHXH Bình Thuận trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2016 - 2020 cụ thể cho mỗi huyện, thị xã, thành phố và coi đây là một trong những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song song đó, tích cực, triển khai các giải pháp để mở rộng đối tượng, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT. Tập trung chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức khám chữa bệnh BHYT. Phấn đấu trong quý III/ 2016 cơ bản hoàn thành kết nối dữ liệu, đảm bảo liên thông hệ thống dữ liệu kể cả thông tin về chi phí khám chữa bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH và các cơ quan quản lý nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh. BHXH tỉnh Bình Thuận sẽ tiến hành đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tham gia BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống quản lý BHYT, tiến tới việc vận hành cơ sở dữ liệu điện tử trong phạm vi cả nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT, xử lý kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn toàn tỉnh cũng được chú trọng. Theo đó, phối hợp với Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT, thực hiện quy chế chuyên môn, đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Nguy cơ “xóa sổ” trường liên cấp 25 tuổi: UBND tỉnh Vĩnh Phúc càng quy hoạch càng thiếu chuẩn?