Hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện Luật BHXH

LĐO - 232
Chia sẻ

Bộ LĐTBXH vừa có Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH trả lời BHXH Việt Nam để làm rõ một số nội dung vướng mắc khi thực hiện chế độ BHXH theo Luật BHXH năm 2014.

Về chế độ ốm đau:

NLĐ thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản bị ốm đau, tai nạn mà không phải tai nạn lao động hoặc phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau mà thời gian nghỉ việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì mức hưởng chế độ ốm đau được tính trên mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Về chế độ thai sản:

Lao động nữ mang thai đôi trở lên khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu hoặc tất cả các con đều bị chết thì trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 38 của Luật BHXH được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu. Lao động nam đang đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH thì có thể nghỉ làm nhiều lần nhưng tổng thời gian không quá thời gian quy định…

Về chế độ hưu trí:

Giải quyết chế độ hưu trí đối với NLĐ thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 28 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CPngày 11.11.2015 của Chính phủ thì điều kiện hưởng lương hưu, tỷ lệ hưởng lương hưu, tỷ lệ giảm trừ,… được thực hiện theo quy định của pháp luật trước ngày 1.1.2016. Trường hợp thuộc diện nêu trên mà thời điểm hưởng lương hưu kể từ ngày 1.2.2016 trở đi thì chế độ hưu trí thực hiện theo quy định của Luật BHXH năm 2014.

Về chế độ tử tuất:

Khi xác định tuổi của con để làm căn cứ giải quyết chế độ tử tuất thì thực hiện như sau: Chưa đủ 18 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 18 tuổi. Dưới 6 tuổi được tính đến hết tháng liền kề trước tháng sinh của năm đủ 6 tuổi. Hồ sơ của thân nhân NLĐ không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 1 tháng 1 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở giải quyết chế độ tử tuất…

Hướng dẫn vướng mắc khi thực hiện Luật BHXH   ảnh 1
 

Về BHXH tự nguyện:

Người tham gia BHXH tự nguyện đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, trong khoảng thời gian từ ngày 1.1.2016 đến trước ngày Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành đã đề nghị được đóng BHXH tự nguyện một lần cho thời gian còn thiếu nhưng từ ngày 4.4.2016 trở đi cơ quan BHXH mới thực hiện thu theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH, NLĐ đã hoàn thành việc đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trước ngày 1.7.2016 thì được hưởng lương hưu kể từ tháng liền kề sau tháng NLĐ đã đề nghị đóng nếu trong phần mềm tiếp nhận hoặc trong hồ sơ, sổ sách theo dõi tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH có thể hiện thời điểm đề nghị đóng của NLĐ.

Về quy định chuyển tiếp:

Thời gian công tác tại các chiến trường B, C trước ngày 30.4.1975 và chiến trường K trước ngày 31.8.1989 được tính là thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7. Khi xác định thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên đối với giai đoạn trước ngày 1.1.1995 để làm căn cứ xét điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí thì căn cứ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5.1.2005 của liên bộ Nội vụ, LĐ-TB&XH, Tài chính và Ủy ban dân tộc.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Chuyện lạ: Cầu xây gần nửa tỉ dân chê không thèm đi