Sơn La: Năm 2017 giải quyết việc làm cho 16.800 người

LĐ - 33 ANH TÚ
Chia sẻ

Nhận thức được vai trò của việc giải quyết việc làm với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và góp phần giảm nghèo cho người dân, năm 2017, tỉnh Sơn La phấn đấu tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 28,44%, riêng các huyện 30a giảm từ 4%-5%/năm và số LĐ được giải quyết việc làm trong năm đạt 16.800 người, tỉ lệ LĐ được đào tạo chiếm 40% trong tổng số LĐ. 

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, tỉnh Sơn La sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn với phát triển thị trường LĐ, ổn định và phát triển thị trường xuất khẩu LĐ. Song song đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và dạy nghề, góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất LĐ, nhất là LĐ nông thôn và LĐ là người dân tộc thiểu số, đặc biệt cung cấp LĐ có tay nghề trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh cũng chú trọng thực hiện kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm về tổ chức sản xuất giúp các hộ nghèo tự tổ chức sản xuất, tăng thu nhập, tự vươn lên thoát nghèo. 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Cái kết đắng cho ảo thuật gia rởm lừa sờ ngực phụ nữ Trung Quốc nóng nhất hôm nay