Thanh Hóa: Năm 2017 phấn đấu tạo việc làm mới cho hơn 65.000 lao động

LĐ - 14 QUANG MINH
Chia sẻ

Năm 2017, ngành LĐ, thương binh và xã hội tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tạo việc làm mới cho hơn 65.000 LĐ, trong đó XKLĐ 10.000 người.

 Để đạt mục tiêu, Thanh Hóa sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm - An toàn LĐ; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm, XKLĐ,… Các huyện làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm để số LĐ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay lại thị trường LĐ; tổ chức hiệu quả các sàn giao dịch việc làm, qua đó làm cầu nối giữa DN với người LĐ. Chủ động đấu mối với Bộ LĐTBXH mở rộng XKLĐ, nhất là các thị trường có nhu cầu cao và an toàn cho người LĐ, thực hiện tốt đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ. Năm 2016, toàn tỉnh Thanh Hoá đã giải quyết việc làm cho hơn 64.000 LĐ, tăng 1,23% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 100% kế hoạch năm 2016. Trong đó, Thanh Hóa XKLĐ được 10.000 người, tăng 0,76% so với năm 2015 và đạt 100% kế hoạch đề ra.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Infographic: Anh Tây bị đánh chảy máu mũi trên phố Hà Nội và văn hóa ứng xử của một bộ phận người Việt