Kế hoạch thi tuyển viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2013

LĐO
Chia sẻ

Tuyển chọn viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Sở TT&TT  tỉnh Vĩnh Phúc nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có đủ trình độ theo tiêu chuẩn, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

I. Điều kiện, tiêu chuẩn

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức theo cơ cấu, chỉ tiêu:

1. Có Quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam; 

2. Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày 01/6/2013;

3. Có đơn xin dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

6. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

7. Phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng…

II. Số lượng tuyển dụng

* 01 Kỹ sư hệ thống

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

* 01 Kỹ sư mạng và bảo mật

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin hoặc Mạng và truyền thông máy tính.

* 01 Kỹ sư phầm mềm và tích hợp hệ thống

Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên một trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Tin học ứng dụng hoặc Công nghệ phần mềm.

III. Hồ sơ dự tuyển (Nộp tại Văn phòng sở TT&TT)

1. Đơn xin dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV);

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh 4cm x 6cm (đóng dấu giáp lai), có xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan công tác (nếu là người đang hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị);

3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B trở lên; Bản sao kết quả học tập các năm trong trường đại học hoặc hệ sau đại học (nếu có);

5. Bản xác nhận nhân thân của người dự tuyển ở nơi cư trú do công an xã, phường, thị trấn ký;

6. Bản sao giấy khai sinh;

7. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe (do Trung tâm Y tế  tuyến huyện, thành, thị trở lên cấp);

8. Hai ảnh cỡ 4cm x 6cm cùng loại (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh);

9. Hai phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận;

10. Giấy xác nhận và nhận xét của cơ quan về thời gian, quá trình hợp đồng tại cơ, quan đơn vị (nếu có).

11. Ngoài ra, các thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên phải có bản sao thẻ và giấy xác nhận của Phòng Lao động TB và Xã hội huyện, thành, thị cấp. Nếu là người dân tộc thiểu số phải có xác nhận của UBND xã, phường nơi cư trú.

Lưu ý:

- Các bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phải được cấp có thẩm quyền chứng thực. Người trúng tuyển kỳ thi, khi tuyển dụng phải xuất trình bản chính văn bằng chuyên môn, bằng tốt nghiệp THPT và các chứng chỉ nói trên để đối chiếu, kiểm tra. Mục 3, 4, 5, 7, 8, phải trong thời hạn 6 tháng trở lại đây. Tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

- Thí sinh chỉ được nộp hồ sơ dự thi vào một vị trí; nếu thí sinh đăng ký từ 02 vị trí trở lên thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển;

- Không trả lại hồ sơ cho thí sinh dự tuyển;

- Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự thi hoặc hủy bỏ kết quả thi.

IV. Hình thức tuyển dụng: bằng hình thức thi tuyển

1. Các môn thi:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau:

- Thi kiến thức chung.

- Thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành (gồm: thi trắc nghiệm và thi thực hành).

- Thi ngoại ngữ: Thi tiếng Anh trình độ B

2. Điều kiện miễn thi

a) Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ trong các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành CNTT trở lên.

3. Hình thức thi

3.1. Bài thi kiến thức chung:

- Thời gian thi: 120 phút.

- Hình thức thi: Viết

- Nội dung:

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010, có hiệu lực từ ngày 01/01/2012;

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng;

+ Những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực, vị trí cần tuyển dụng; Tiêu chuẩn chức danh ngạch dự tuyển.

+ Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (Thông tư số 01/2011/TT-BNV, ngày 19/01/ 2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính); Soạn thảo văn bản hành chính.

3.2. Môn thi  nghiệp vụ chuyên ngành(gồm 02 phần thi: thi trắc nghiệm và thi thực hành)

a)  Đối với chỉ tiêu Kỹ sư hệ thống:

- Thi trắc nghiệm kiến thức về hệ thống CNTT: Thời gian thi: 30 phút.

- Thi  thực hành bài Lab trên máy: Thời gian thi: 150 phút.

- Nội dung dự kiến: tương đương các chương trình CCNA, CCNP, MCSA, MCSE, Net+, LPI,….

b) Đối với chỉ tiêu Kỹ sư mạng và bảo mật:

- Thi trắc nghiệm kiến thức về hệ thống mạng và bảo mật: Thời gian thi: 30 phút.

- Thi  thực hành bài Lab trên máy: Thời gian thi: 150 phút.

- Nội dung dự kiến: tương đương các chương trình CCNA, CCNP, MCSA, MCSE, Net+, LPI, CEH v7, Security+,….

c) Đối với chỉ tiêu Kỹ sư phần mềm và tích hợp hệ thống:

- Thi trắc nghiệm: Thời gian thi: 30 phút.

- Thi  thực hành trên máy: Thời gian thi: 150 phút.

- Nội dung dự kiến: Lập trình ứng dụng trên máy tính sử dụng ngôn ngữ C# hoặc Java.

3.3. Môn thi điều kiện:  Thi ngoại ngữ (tiếng Anh trình độ B):

+ Thời gian thi: 60 phút.

+ Hình thức thi: trắc nghiệm.

4. Cách tính điểm

- Bài thi được tính theo thang điểm 100.

- Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;

          + Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi trắc nghiệm tính hệ số 1; Phần thi thực hành tính hệ số 2.

- Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. (riêng môn ngoại ngữ - trình độ B, kết quả bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi).

V. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi viên chức

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi quy định tại điểm 4 mục IV của kế hoạch này, mỗi bài thi phải đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở 1 chỉ tiêu vị trí tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định trên thì Giám đốc Sở có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. Thông báo kết quả tuyển dụng

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển của Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ niêm yết công khai kết quả thi tuyển tại trụ sở sở TT&TT và trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (http://vinhphuc.gov.vn), Website sở Nội vụ Vĩnh phúc (http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn).

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển. Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định.

3. Sau khi thực hiện các quy định, Giám đốc Sở phê duyệt kết quả tuyển dụng, báo cáo sở Nội vụ thẩm định và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.       

VII. Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số: 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về Quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức; thu: 260.000 (hai trăm sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

VIII. Thời gian thực hiện

 1. Từ ngày 03/5/2013 đến 31/5/2013: Xây dựng kế hoạch trình sở Nội vụ thẩm tra phê duyệt.

 2. Từ ngày 03/6/2013 đến 02/7/2013: Thông báo công khai kế hoạch và cơ cấu thi tuyển viên chức đến các đơn vị thuộc Sở; trên Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử, Website Sở Nội Vụ Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc hoặc đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trong 03 số liên tiếp, dán niêm yết tại Sở TT&TT để các đối tượng dự tuyển biết,

- Bán hồ sơ dự tuyển. Từ ngày 04/6/2013 đến 17h00 ngày 21/6/2013.

3. Nhận hồ sơ từ ngày 05/6/2013 đến 17h00 ngày 02/7/2013 vào tất cả các ngày làm việc trong giờ hành chính.

- Thư ký tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Tổng hợp báo cáo.

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” - tầng 1 trụ sở Sở TT&TT địa chỉ số 396 đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (sau Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc).

4. Từ ngày 03/7/2013 đến 11/7/2013: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức; Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển dán niêm yết tại Sở TT&TT, trên Website của Sở Nội vụ hoặc Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử; Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện khác để tổ chức thi;

5. Thời gian ôn thi và tổ chức thi.

- Từ 12/7/2013 đến 31/7/2013: Ôn thi và tổ chức thi (Thời gian chính thức sẽ có thông báo chi tiết trên Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử và Website Sở Nội Vụ Vĩnh phúc).

- Từ ngày 01/8/2013 đến ngày 13/8/2013: Tổ chức chấm thi. Tổng hợp, lên danh sách kết quả thi tuyển, niêm yết công khai kết quả thi tuyển.

- Từ ngày 12/8/2013 đến ngày 31/8/2013: Nhận đơn phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo.

- Từ ngày 01/9/2013 đến ngày 13/9/2013: Tổng hợp kết quả trúng tuyển báo cáo Sở Nội vụ thẩm định kết quả; thông báo công khai trên Cổng Thông tin- Giao tiếp điện tử, Website Sở Nội Vụ Vĩnh phúc và dán niêm yết tại sở TT&TT.

- Từ 16/9/2013 đến ngày 20/9/2013: Thu các loại văn bằng chính theo quy định để kiểm tra, ra Quyết định tuyển dụng và cho ký hợp đồng thử việc theo quy định.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Clip: Người dân Hà Giang bất chấp nguy hiểm đi xem lũ