NOKIA tuyển 30 vị trí làm việc, số lượng không hạn chế

LĐO
Chia sẻ

Hồ sơ tuyển dụng xin gửi về địa chỉ:
Email: hr.hanoi@nokia.com
Hoặc liên hệ với Công ty Nokia Việt Nam, số 8, đường 6, Khu công nghiệp VSIP, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh
    1. Kỹ sư phụ trách mạch (Test Engineer);
    2. Quản lý phụ trách mạch (Test Engineer Manager);
    3. Trưởng nhóm bảo dưỡng mạch (Test Maintenance Leader);
    4. Trưởng ca bảo dưỡng mạch (Test maintenance shift Leader);
    5. Kỹ sư lắp ráp bản mạch (SMT engineer);
    6. Trưởng ca lắp ráp bản mạch (SMT maintenance shift leader);
    7. Chuyên viên phân tích kinh doanh (Business Analyst);
    8. Chuyên viên Quản lý Chất lượng (Customer Quality specialist);
    9. Chuyên viên quản lý tài liệu (Document control specialist);
    10. Kỹ sư phụ trách Tài sản và Đầu tư (Engineer asset and investments);
    11. Trưởng nhóm bảo dưỡng dây chuyền lắp ráp (Automation Maintenance Leader);
    12. Trưởng ca bảo dưỡng dây chuyền lắp ráp (Automation maintenance shift leader);
    13. Trưởng nhóm Kiểm tra chất lượng sản phẩm (Final Audit Group leader);
    14. Chuyên viên kiểm soát nguyên vật liệu (Material Availability Specialist);
    14. Chuyên viên phối hợp nguyên vật liệu (Material Collaboration Specialist);
    16. Chuyên viên Sức khỏe An toàn Vệ sinh lao động (OHS Specialist);
    17. Quản lý Quy trình kỹ thuật và thay đổi (PE and variant manager);
    18. Quản lý kế hoạch (Planning Manager);
    19. Kỹ sư phụ trách Tiến độ và Chất lượng (Process Quality engineer);
    20. Kỹ sư chất lượng thành phẩm và sản phẩm (Product and Material Quality engineer);
    21. Kỹ sư sản phẩm (Product engineer);
    22. Quản lý sản xuất (Production manager);
    23. Quản lý Kế hoạch sản xuất (Production Scheduling Manager);
    24. Nhân viên Kế hoạch ca sản xuất (Production Shift Planner);
    25. Quản lý dự án (Project Manager);
    26. Trưởng nhóm Sửa chữa Bảo dưỡng sản phẩm (Repair and rework team leader);
    27. Quản lý Sửa chữa bảo dưỡng sản phẩm (Repair and rework manager);
    28. Trưởng ca giao nhận hàng (Shipping Shift Leader);
    29. Chuyên viên IT (IT Specialist);
    30 Kỹ thuật viên/công nhân (Technician/Operator).

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Tiết lộ sốc: “Không ai trong Hoàng gia Anh muốn kế vị ngai vàng” nóng nhất hôm nay