Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2013

LĐO
Chia sẻ
Ảnh minh họa

Tổng cục Thủy sản – Bộ NN và PTNT tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại: Trung tâm khảo nghiệm, kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản; Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản; Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản; Trung tâm Thông tin Thủy sản thuộc Tổng cục Thủy sản cụ thể như sau:

1.Điều kiện dự tuyển: Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/ ND-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng ban hành kèm theo Thông báo này được đăng tại: www.tongcucthuysan.gov.vn. Báo Nông nghiệp Việt Nam và được niêm yết tại Tổng cục Thủy sản.
2.Số lượng dự tuyển:
Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trổng Thủy sản
Tổng cộng: 17 Viên chức
· Làm việc tại Hà Nội: 11 viên chức
Văn phòng
- 01 Hành chính, quản trị, thanh tra, pháp chế
-  01 Tổng hợp, cải cách hành chính, ISO
Phòng Kế hoạch Tài chính
- 01 Phụ trách đầu tư xây dựng cơ bản, công tác kế hoạch của Trung tâm
- 01 Kế toán
Phòng Khảo nghiệm
- 01 Khảo nghiệm vật tư đầu vào cho nuôi trông thủy sản
- 01 Cấp phép xuất nhập khẩu
- 01 Đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn về khảo nghiệm
Phòng Kiểm nghiệm, Kiểm định
- 02 Kiểm nghiệm, kiểm định giống, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản.
- 01 Kiểm nghiệm, Kiểm định: tổng hợp trình ban hành danh mục thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trổng thủy sản
- 01 Kiểm nghiệm, Kiểm định; Thống kê, lưu trữ cơ sở dữ liệu, đào tạo tập huấn về kiểm nghiệm, kiểm định.
* Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh: 03 Viên chức
- 01 Tổng hợp Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm nghiệm, kiểm định và thống kê
- 01 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu giống, thức ăn nguyên liệu sản xuất thức ăn
- 01 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu giống, chế phẩm sinh học, hóa chất.
* Làm việc tại Cần Thơ: 02 Viên chức
-  01 Khảo nghiệm
-  01 Kiểm nghiệm, Kiểm định
* Làm việc tại Nha Trang: 01 Viên chức
- 01 Kiểm nghiệm, Kiểm định
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 – Thông ty số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012);
- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản photocopy Bảo hiểm xã hội (nếu có);
- 04 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
-  02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
3.2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày 30/8/2013
3.3 Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Tổng cục Thủy sản tầng 2 – nhà A2, số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội; ĐT: (04) 37247215, 0912032587.
4. Cách xét tuyển, tính điểm và xác định người trúng tuyển
- Thực hiện theo Nghị định số 29/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 15/2012 TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
- Nội dung phỏng vấn: Pháp luật viên chức; chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành và lĩnh vực tuyển dụng.
5. Kế hoạch tuyển dụng
- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
- Lệ phí tuyển dụng: 260.000 đồng/ thí sinh đủ tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển.
- Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển ngày 05/9/2013 tại Bảng tin của Tổng cục Thủy sản.
- Thời gian tuyển dụng: Dự kiến tháng 9 /2013 (thông báo lịch tuyển dụng trên trang web của Tổng cục Thủy sản và thông báo tại bảng tin của Tổng cục Thủy sản)
- Địa điểm tuyển dụng: Tổng cục Thủy sản – Số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội.
- Kết quả tuyển dụng niêm yết tại Tổng cục Thủy sản và trên trang web của Tổng cục Thủy sản.
Hội đồng Tuyển dụng Viên chức của Tổng cục Thủy sản không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển; Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí trong một kỳ tuyển dụng viên chức của Tổng cục Thủy sản.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Tesla Model X đạt 5 sao trong bài kiểm tra độ an toàn