Thông báo về việc tuyển dụng công chức hành chính năm 2013

LĐO LĐVL
Chia sẻ
Ảnh minh họa

Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013; Hướng dẫn số 899/HD-SNV ngày 06/5/2013 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013. Căn cứ yêu cầu công tác; Sở Xây dựng Hà Nội thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2013 như sau:

Căn cứ Quyết định số 2310/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và công chức làm Thanh tra xây dựng cấp quận, cấp phường thuộc Thành phố Hà Nội năm 2013; Hướng dẫn số 899/HD-SNV ngày 06/5/2013 của Sở Nội vụ Hà Nội về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và thu nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2013.

Căn cứ yêu cầu công tác;

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2013 như sau:

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:  8 người

1. Phòng Thẩm định, số lượng 1 chỉ tiêu chuyên ngành Hành chính học

2. Phòng Pháp Chế, số lượng 1 chỉ tiêu chuyên ngành Luật

3. Phòng Quản lý Kỹ thuật và giám định chất lượng, số lượng 1 chỉ tiêu chuyên ngành Kiến trúc

4. Văn phòng Sở, số lượng 2 chỉ tiêu (Kinh tế chính trị, tin học quản lý)

5. Thanh tra Sở, số lượng 3 chỉ tiêu (Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kinh tế xây dựng; Luật kinh tế)

 ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

I. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển công chức

1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b. Có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, trường hợp không có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội phải có ít nhất một trong các điều kiện sau:

- Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

- Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

- Người có Bằng Tiến sỹ, tuổi đời dưới 35 tuổi;

- Người có Bằng Thạc sỹ hoặc bằng tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy loại giỏi, tuổi đời dưới 30 tuổi;

c. Đủ 18 tuổi trở lên;

d. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

đ. Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển;

Cụ thể: Người đăng ký dự tuyển vào ngạch chuyên viên phải có trình độ Đại học trở lên, đúng ngành, chuyên ngành cần tuyển;

e. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a. Không cư trú tại Việt Nam;

b. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu số 1 kèm theo Thông báo này); Thí sinh có thể lấy mẫu đơn được đăng tải tại website của Sở Nội vụ Hà Nội (http://sonoivu.hanoi.gov.vn) để sử dụng làm hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức các đơn vị sự nghiệp của nhà nước; người làm việc trong các doanh nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã; sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân Việt Nam nếu đăng ký dự thi phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác, làm việc có văn bản đồng ý;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu số 2 kèm theo Thông báo này);

3. Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao Hộ khẩu thường trú;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; riêng bằng chuyên môn thí sinh nộp 2 bản (một bản lưu hồ sơ, một bản để cơ quan chức năng xác minh kiểm tra lại nếu có dấu hiệu sử dụng bằng giả);

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

7. Hai ảnh cỡ 4x6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên và ngày sinh phía sau ảnh;

8. 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của người nhận;

Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại liên hệ.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một chỉ tiêu, sau ngày chốt hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng Thành phố sẽ kiểm tra dữ liệu nộp hồ sơ của toàn Thành phố, nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào 2 chỉ tiêu trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

* Một số chú ý khi nộp hồ sơ:

a. Người có trình độ trên trình độ chuẩn tuyển dụng (Thạc sỹ, Tiến sỹ) có ngành, chuyên ngành phù hợp quy định của ngạch dự tuyển được phép đăng ký dự tuyển vào ngạch quy định trình độ thấp hơn. Nếu trúng tuyển xếp ngạch theo chỉ tiêu đăng ký dự tuyển;

b. Về chế độ, chính sách ưu tiên:

- Nếu người dự tuyển bản thân là Anh hùng, Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành thì hồ sơ phải có bản photo Quyết định công nhận hoặc xác nhận của cấp có thẩm quyền về đối tượng chính sách;

- Nếu người dự tuyển là con Liệt sỹ, con Thương binh, con Bệnh binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì hồ sơ người dự tuyển phải có bản photo của giấy chứng nhận liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và giấy xác nhận của phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện (nơi quản lý đối tượng chính sách) xác nhận mối quan hệ giữa con đối tượng chính sách và đối tượng chính sách nói trên;

- Đối với dân tộc thiểu số: Việc xác định thành phần dân tộc căn cứ vào Giấy khai sinh hợp pháp của người dự tuyển;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân phải có bản photo Quyết định xuất ngũ hoặc xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền;

- Những đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ phải có bản photo Quyết định của Trung ương Đoàn cử theo quyết định số 354/QĐ-TTg ngày 28/4/2000 của Thủ tướng Chính phủ và phải có Huy hiệu "Thanh niên tình nguyện" hoặc Quyết định của UBND cấp huyện nơi làm nhiệm vụ tình nguyện công nhận hoàn thành nhiệm vụ.

 III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

 Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng một loại điểm ưu tiên cao nhất vào tổng kết quả thi hoặc xét tuyển.

Giấy tờ xác nhận để xét hưởng các chế độ ưu tiên của thí sinh phải nộp cùng hồ sơ dự tuyển.

C. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

I. Tuyển dụng bằng tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt

1. Đối tượng:

a. Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước;

b. Người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài;

Người tham gia tuyển dụng bằng tiếp nhận không qua thi tuyển phải kiểm tra sát hạch.

2. Nội dung kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận không qua thi tuyển:

- Kiểm tra, sát hạch về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển, điểm kiểm tra, sát hạch được tính theo thang điểm 100 (nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch cụ thể do Hội đồng kiểm tra, sát hạch quy định).

3. Cách xác định người trúng tuyển bằng hình thức tiếp nhận không qua thi: Người trúng tuyển công chức bằng tiếp nhận không qua thi phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có điểm kiểm tra, sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên lấy theo thứ tự từ trên cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

Trường hợp có 2 người trở lên có điểm kiểm tra, sát hạch bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì người trúng tuyển xác định theo thứ tự sau: là người có bằng chuyên môn tham gia dự tuyển cao hơn; người có điểm  trung bình học tập toàn khóa cao hơn; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

4. Người thuộc đối tượng tham gia tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển chỉ được đăng ký tuyển dụng một lần tại một chỉ tiêu tuyển dụng của một đơn vị.

Tại chỉ tiêu có đối tượng tuyển dụng bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển đã có người trúng tuyển và hết chỉ tiêu tuyển dụng thì người đăng ký dự tuyển bằng thi tuyển tại chỉ tiêu đó được phép đổi nguyện vọng thi tuyển vào chỉ tiêu của các cơ quan, đơn vị khác có yêu cầu chuyên môn phù hợp.

Thời gian thay đổi nguyện vọng do Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 quy định.

II. Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển

Nội dung và hình thức thi tuyển

- Thi tuyển 5 môn theo quy định hiện hành.

- Hình thức thi, việc miễn thi một số môn, cách tính điểm bài thi, cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức do Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố năm 2013 quyết định theo Quy định, Hướng dẫn hoặc Phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

D. CHẤM THI VÀ PHÚC KHẢO BÀI THI

Việc chấm thi và phúc khảo bài thi viết, trắc nghiệm được thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

E. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

I. Thời gian :   Từ ngày 13/5/2013 đến 17h ngày 12/6/2013

                            (vào giờ hành chính các ngày làm việc)

II. Địa điểm:  Tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Xây dựng Hà Nội

                            Số 52 phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

                         Điện thoại: 04.3976.3015

III. Lệ phí thi

Mức thu: 140.000 đồng (một trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)/ 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ, lệ phí thi, khi đến mang theo Giấy chứng minh nhân dân.

G. KIỂM TRA HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ THÔNG BÁO KẾT QUẢ NHẬN HỒ SƠ

- Từ ngày 13/6/2013 đến ngày 20/6/2013, Sở Xây dựng Hà Nội xét duyệt, lập danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự thi theo hướng dẫn; Thông báo và trả hồ sơ, lệ phí dự thi cho những người không đủ điều kiện.

- Từ ngày 21/6/2013 đến ngày 28/6/2013 Sở Xây dựng nộp danh sách, lệ phí  thi của người đủ điều kiện dự tuyển công chức về Sở Nội vụ.

H. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ÔN TẬP THI, TỔ CHỨC THI

 Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thông báo theo Hướng dẫn của Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố năm 2013.

* Chú ý đối với thí sinh tham gia tuyển dụng

Nếu phát hiện sử dụng bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ giả sẽ không được tham gia tuyển dụng hoặc hủy kết quả tuyển dụng.

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo để các thí sinh đăng ký dự tuyển biết và thực hiện.

SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI

 

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Cái kết đắng cho ảo thuật gia rởm lừa sờ ngực phụ nữ Trung Quốc nóng nhất hôm nay