Báo Hà Tĩnh tuyển dụng phóng viên

Báo Hà Tĩnh tuyển dụng phóng viên

Báo Hà Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng 01 chỉ tiêu phóng viên làm việc tại Phòng Kinh tế để theo dõi về lĩnh vực nông nghiệp.

Video xem nhiều nhất

Infographic: Lý do tăng tuổi nghỉ hưu