Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

Đ.N.V
Chia sẻ

Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP. Hồ Chí Minh hiện tọa lạc tại số 1 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4. Đây là một trong những đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là một chi nhánh nằm trong Hệ thống các Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-BTHCM ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng viên chức năm 2016, Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bảo tàng năm 2016, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

1. Vị trí Tuyên truyền – Giáo dục: 01 người.

2. Vị trí Sưu tầm – Trưng bày: 01 người.

3. Vị trí Kiểm kê – Bảo quản: 01 người.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký dự tuyển:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển viên chức:

1.1. Tiêu chuẩn và điều kiện chung đối với các vị trí việc làm cần tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

– Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40).

– Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

– Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

– Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn xin dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

f) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng;

1.2. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển đối với các vị trí Tuyên tuyền – Giáo dục:

– Có 01 trong các văn bằng từ cử nhân chuyên ngành Bảo tàng học; Lịch sử; Sư phạm Lịch sử trở lên;

– Ngoại ngữ: Trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức);

– Có chứng chỉ tin học văn phòng;

– Có lập trường tư tưởng vững vàng; có phương pháp nghiên cứu khoa học; nghiên cứu và nắm vững tiểu sử – sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có trình độ chuyên sâu về các sự kiện lịch sử; tài  liệu hiện vật; có khả năng xây dựng nội dung và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tại bảo tàng; các đề tài nghiên cứu khoa học của đơn vị về bảo vệ và phá thuy giá trị di sản văn hóa.

– Có khả năng giao tiếp, ứng xử, xử lý các tình huống; khả năng phối hợp hoạt động; am hiểu về kỹ thuật vận hành máy chiếu;

– Chiều cao: Nữ từ 1,55m trở lên; nam: từ 1,65m trở lên. Ngoại hình khá.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo vị trí việc làm cần tuyển dụng;

1.3. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển đối với các vị trí Sưu tầm – Trưng bày:

– Có trình độ từ cử nhân chuyên ngành Bảo tàng học hoặc Lịch sử trở lên.

– Ngoại ngữ: Trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức);

– Có chứng chỉ tin học văn phòng;

– Bản lĩnh chính trị vững vàng; có phương pháp nghiên cứu sử học; nghiên cứu và nắm vững tiểu sử – sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; có trình độ thẩm mỹ, có khả năng nghiên cứu thiết kế ma két và thi công trưng bày; năng lực làm việc tập thể; nắm chắc các quy định về an toàn lao động; thành thạo quay phim, chụp ảnh, ghi âm; biết cách phỏng vấn, có khả năng ghi chép nhanh; có năng lực giao tiếp tốt; có khả năng thuyết phục; nắm chắc kiến thức về công tác sưu tầm hiện vật bảo tàng.

– Nam cao từ 1,65m trở lên.

1.4. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển đối với vị trí Kiểm kê – Bảo quản:

– Có trình độ từ cử nhân chuyên ngành Bảo tàng học hoặc Lịch sử trở lên.

– Ngoại ngữ: Trình độ B (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Trung, Nga, Đức);

– Có chứng chỉ tin học văn phòng;

– Nắm vững kiến thức, các quy định của ngành về công tác kiểm kê hiện vật bảo tàng. Sử dụng thành thạo các trang thiết bị trong kho; có khả năng nghiên cứu xây dựng hồ sơ hiện vật, hồ sơ di tích, hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; phân tích, xác định sơ bộ giá trị hiện vật, di tích, di sản văn hóa phù hợp với các kết luận khoa học đã được chính thức công nhận để chuẩn bị cho việc xét quyết định nhập hiện vật vào kho bảo tàng hoặc đăng ký hiện vật vào sổ kiểm kê bước đầu; có khả năng kiểm tra, đánh giá tình trạng hiện vật, đề xuất kế hoạch bảo quản, tu bổ, sắp xếp hiện vật trong kho bảo quản theo hệ thống đúng quy định.

– Trung thực, tận tụy với công việc; cẩn thận, chịu khó, tuân thủ đúng quy trình sắp xếp hiện vật lên giá, kệ. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm quản lý hiện vật.

2. Thành phần hồ sơ dự tuyển: 

1. Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu số 1 ban hành kèm theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV) .

2. Sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường – thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao hộ khẩu thường trú;

4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

6.  02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6;

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang làm việc tại các cơ quan đơn vị ngoài Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phải được Thủ trưởng cơ quan nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Hồ sơ được đựng trong túi bì cứng, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2016, vị trí việc làm dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ. Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ.

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng viên chức:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển trên hồ sơ và phỏng vấn, thực hành.

2. Nội dung tuyển dụng:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn, thực hành cụ thể về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo từng vị trí việc làm.

IV. Thời gian và địa điểm nội hồ sơ:

1. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp trong giờ hành chính kể từ ngày 13/10/2016 đến hết ngày 09/11/2016 (Buổi sáng: 08g00’ – 11g30; Buổi chiều: 14g00’ – 17g00’ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu).

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 01 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh – Điện thoại: 08 39401053 – 102).

                                                                                        Nguồn tin: www.baotanghochiminh-nr.vn

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Video: Tấn công mãn nhãn, U23 Việt Nam “hủy diệt” U23 Macau 8 - 1