Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) cần tuyển vị trí Chuyên gia Thương mại hóa khu vực phía Nam

Đ.N.V
Chia sẻ

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) với sự tài trợ bởi Ngân hàng thế giới (World Bank), Vụ phát triển Quốc tế Anh (DFID) và Chính phủ Úc đã khởi động Dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC). Dự án đang tìm kiếm một Chuyên gia Thương mại hoá khu vực miền Nam có kinh nghiệm và tài năng để thực hiện các hoạt động thương mại hoá nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo về công nghệ sạch.
Thông tin về dự án
Dự án VCIC giúp phát triển kinh tế, tạo việc làm và thúc đẩy khả năng cạnh tranh công nghiệp qua các hoạt động hỗ trợ công nghệ năng lượng sạch. Thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính và phi tài chính, VCIC sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương phát triển giải pháp công nghệ và kinh doanh trong các lĩnh vực liên quan đến Biến đổi khí hậu. Dự án cũng cung cấp nền tảng kết nối kinh doanh trong nước và quốc tế, tăng cường chia sẻ kiến thức và thúc đẩy thương mại. VCIC sẽ trở thành tâm điểm của sự phát triển thương mại sáng tạo trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến khí hậu tại Việt Nam và tương lai tại Đông Nam Á. Là một thành viên của Mạng lưới Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, Dự án VCIC sẽ tận dụng thực tiễn và kinh nghiệm sẵn có để hỗ trợ ngành công nghiệp năng lượng sạch (xem thêm thông tin tại Chương trình Công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu infoDev tại http://www.infodev.org/climate).
Hoạt động của dự án tập trung vào ba phần chính:
• Phần I. Thành lập và đưa dự án đi vào hoạt động, phản hồi chính sách và phát triển nguồn vốn: tiến hành các thủ tục hành chính thành lập VCIC; hỗ trợ cải thiện chính sách và quan hệ chiến lược giữ khu vực kinh tế tư nhân và Chính phủ; thành lập một quỹ dành cho hoạt động ươm tạo và thương mại hóa công nghệ trong nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
• Phần II. Vườn ươm doanh nghiệp/ dịch vụ đổi mới công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm tài trợ cho các doanh nghiệp: hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp về năng lượng sạch (qua vườn ươm khởi nghiệp và các cuộc thi); các dịch vụ hỗ trợ vườn ươm bao gồm: đào tạo, tư vấn, kết nối và thúc đẩy đầu tư; hỗ trợ thương mại hóa. Thêm vào đó, dự án còn trợ cấp cho một số doanh nghiệp được lựa chọn và ý tưởng của họ thông qua việc tài trợ cho các cuộc thi khởi nghiệp.
• Phần III.Cổng thông tin trực tuyến, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: Thành lập cổng thông tin trực tuyến VCIC; thiết lập cơ sở dữ liệu công nghệ, các cơ hội thị trường, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia về biến đổi khí hậu; và phổ biến, khai thác có hiệu quả nguồn dữ liệu.
Dự án VCIC vận hành theo quy định của Chính phủ Việt Nam về Quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA (Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và các văn bản liên quan). Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) là đơn vị chủ quản dự án. Cơ cấu tổ chức triển khai thực hiện dự án bao gồm Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý dự án. Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) là đơn vị Quản lý dự án, chịu trách nhiệm các hoạt động của dự án. Ban chỉ đạo bao gồm các đại diện từ MOST, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát việc thực hiện dự án cùng với thành phần, trách nhiệm và quyền hạn chi tiết được ghi rõ trong Điều khoản tham chiếu này.
Dịch vụ được cung cấp bởi VCIC:
• Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm bao gồm cả dịch vụ tư vấn; định hướng và đào tạo kĩ năng kinh doanh; đồng tiếp cận các cơ sở khởi nghiệp và khuyến khích nữ doanh nhân khởi nghiệp.
• Tiếp cận các nguồn tài chính, bao gồm thẩm định đề xuất; chứng minh ý tưởng; tiếp xúc các nguồn vốn cho giai đoạn đầu phát triển dự án; tiếp cận nguồn vốn của các nhà đầu tư và ngân hàng thương mại.
• Thúc đẩy thị trường phát triển thông qua việc đưa ra các nghiên cứu thị trường, báo cáo về thị trường công nghệ đổi mới sáng tạo chống biến đổi khí hậu và các xu hướng, thuận lợi của mối liên kết trong nước và quốc tế.
• Phát triển công nghệ và sản phẩm, chủ yếu bằng cách tạo thuận lợi cho việc tiếp cận tới dịch vụ kỹ thuật, thiết kế, tạo mẫu và thử nghiệm; cùng với mạng lưới các chuyên gia trong và ngoài nước.
• Hỗ trợ và phản hồi chính sách thông qua nghiên cứu và vận động chính sách.
Mục tiêu công việc
Nhiệm vụ chính của chuyên gia thương mại hoá khu vực phía Nam là thực hiện các hoạt động thương mại hóa trong VCIC để hỗ trợ các doanh nghiệp ươm tạo, chẳng hạn như giúp đỡ các doanh nghiệp lập kế hoạch quản lí, giám sát hoạt động kinh doanh, lập chiến lược cho việc thương mại hoá sản phẩm, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nghiên cứu và hỗ trợ lập tiêu chuẩn đánh giá công nghệ, mô hình sản phẩm, thiết kế và quảng bá sản phẩm của họ. Chuyên gia thương mại hoá phía Nam sẽ nhận chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc BQL Dự án, đồng thời phối hợp với các chuyên gia dự án khác để thực hiện các công việc hiệu quả như dự kiến.
Phạm vi công việc
• Hỗ trợ các doanh nghiệp được ươm tạo để thương mại hoá sản phẩm, dịch vụ của họ;
• Xây dựng và thực hiện kế hoạch thương mại hóa cho các doanh nghiệp của VCIC;
• Tìm kiếm các cơ hội thị trường cho các sản phẩm công nghệ sản xuất bởi các Doanh nghiệp được tài trợ bởi VCIC cũng như các Công ty khách hàng có nhu cầu, đồng thời thu thập và xem xét phản hồi thị trường;
• Phân tích và đánh giá, hỗ trợ xây dựng và giám sát các tiêu chuẩn kỹ thuật cho các Doanh nghiệp được tài trợ bởi VCIC;
• Hợp tác với các công ty khách hàng của VCIC và các chuyên gia phát triển kinh doanh để thực hiện, cập nhật và quản lý quan hệ đối tác của VCIC, bao gồm cả các doanh nghiệp, các hiệp hội và các nhà đầu tư;
• Tham gia vào chiến lược phát triển VCIC, điều phối bởi Giám đốc điều hành;
• Hỗ trợ các hoạt động cho VCIC và khách hàng;
• Góp phần xây dựng các kế hoạch giám sát và đánh giá, góp phần tạo sự thành công của các công ty được hỗ trợ trong các giai đoạn khác nhau;
• Làm việc với các bên liên quan để xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu VCIC;
• Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin kỹ thuật và hệ thống kinh doanh, trao đổi công nghệ, chuyển giao công nghệ và sản phẩm công nghệ;
• Chuẩn bị các báo cáo định kỳ của các dự án/trung tâm liên quan đến thương mại hoá khu vực phía Nam;
• Thực hiện các yêu cầu khác của CEO và Giám đốc BQL Dự án.
Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm
• Thạc sỹ quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan khác, ưu tiên trong các lĩnh vực có liên quan, chẳng hạn như năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, nông nghiệp, công nghệ thông tin, quản lý tài nguyên nước...; 
• Kinh nghiệm làm việc ít nhất 10 năm, trong đó có 05 năm trong các dự án đầu tư sản xuất hoặc làm việc ở các vị trí liên quan;
• Có kinh nghiệm trong việc điều hành sản xuất dưới vai trò Giám đốc bộ phận hoặc Giám đốc điều hành là một lợi thế lớn;
• Am hiểu ít nhất 1 ngành khoa học kỹ thuật trở lên là một lợi thế;
• Có kinh nghiệm trong đánh giá, giám sát hoạt động công ty cũng như các hoạt động sản xuất;
• Có kinh nghiệm về lập chiến lược, xây dựng mô hình quản trị doanh nghiệp.
• Có hiểu biết về thương mại hóa, ươm tạo doanh nghiệp và ươm tạo công nghệ;
• Có kỹ năng giao tiếp, trình bày và thuyết phục;
• Hiểu biết về các quy định thương mại Việt là một lợi thế;
• Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giao tiếp Quốc tế cũng như trong nước.
• Có khả năng và sẵn sàng làm việc dưới áp lực tiến độ và nhiệm vụ cấp bách;
• Các công việc sẽ đòi hỏi thường xuyên thăm khách hàng VCIC nằm trên khắp Việt Nam;
• Có khả năng phải đi công tác trong và ngoài nước, bao gồm tương tác với mạng lưới toàn cầu của CICs.
Quy trình ứng tuyển
Những ứng viên quan tâm và đáp ứng đủ các yêu cầu của vị trí này vui lòng nộp hồ sơ gồm thư quan tâm và CVs tới địa chỉ: jobs@vietnamcic.org trước 17h00 ngày 28 tháng 10 năm 2016 với tiêu đề “VCIC Chuyên gia Thương mại hóa khu vực phía Nam – (tên đầy đủ)”.
Chỉ các ứng viên lọt vào danh sách ngắn sẽ được liên hệ phỏng vấn.

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Cảnh sát cơ động thủ đô đang làm những việc gì?