Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức

Đ.N.V
Chia sẻ

Học viện Phụ nữ Việt Nam phấn đấu được công nhận là một cơ sở giáo dục đại học “định hướng ứng dụng” và đạt được các tiêu chuẩn quốc gia quy định đối với cơ sở giáo dục đại học; trong đó có một số ngành (giới và phát triển, công tác xã hội, luật, quản trị kinh doanh) đạt đẳng cấp khu vực ASEAN về đào tạo và nghiên cứu khoa học; trở thành một trung tâm có uy tín ở Việt Nam trong việc bồi dưỡng cán bộ Hội, cán bộ nữ, cán bộ làm công tác phụ nữ trong hệ thống chính trị. 

                                              HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM
                                                 HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM
THÔNG BÁO: Tuyển dụng viên chức
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tế; Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức như sau:
I. Chỉ tiêu, chuyên ngành và yêu cầu cần tuyển
1. Yêu cầu chung

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực; nhiệt tình, trách nhiệm với công việc;
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng chuyên ngành cần tuyển (có yêu cầu cụ thể cho từng vị trí công việc);
- Là nam hoặc nữ; có đủ sức khoẻ, điều kiện công tác;
- Độ tuổi: dưới 45 tuổi (trừ một số vị trí có yêu cầu cụ thể).
2. Chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể như sau
1. Vị trí công việc:
Giảng viên tiếng Anh
Số lượng: 02
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh; 
- Có bằng Thạc sỹ trở lên chuyên ngành phù hợp với giảng viên tiếng Anh; 
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy môn tiếng Anh bậc đại học trên 1 năm.
2. Vị trí công việc: Giảng viên bộ môn Chính trị
Số lượng: 02 (1 GV Tư tưởng HCM; 1 GV đường lối cách mạng của Đảng)
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Thạc sỹ trở lên; ngành học thạc sỹ và đại học thuộc một trong các chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng;
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học trên 3 năm hoặc/và có học vị tiến sỹ.
3. Vị trí công việc: Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh
Số lượng: 03 (1 GV tài chính doanh nghiệp hoặc kế toán; 2 GV quản trị dịch vụ du lịch lữ hành)
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Thạc sỹ trở lên; ngành học thạc sỹ và đại học thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, quản trị dịch vụ du lịch lữ hành;
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học trên 3 năm hoặc/và có học vị tiến sỹ.
4. Vị trí công việc: Giảng viên khoa Công tác Xã hội
Số lượng: 02
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Thạc sỹ trở lên; ngành học thạc sỹ và đại học thuộc chuyên ngành Công tác xã hội. Đối với trường hợp có bằng tiến sỹ hoặc bằng thạc sỹ công tác xã hội (học ở nước ngoài) thì ngành học đại học là những  ngành gần với ngành công tác xã hội (xã hội học, tâm lý học, giáo dục đặc biệt, phát triển xã hội);
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học trên 3 năm hoặc/và có học vị tiến sỹ; tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ công tác xã hội ở nước ngoài.
5. Vị trí công việc: Giảng viên khoa Giới và Phát triển
Số lượng: 02
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Thạc sỹ trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Giới, Giới và Phát triển, Phụ nữ và Phát triển, Giới và Phụ nữ học, Nghiên cứu Phụ nữ, Phát triển học, Nhân học ứng dụng và tăng cường sự tham gia trong phát triển;
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học trên 3 năm hoặc/và có học vị tiến sỹ.
6. Vị trí công việc: Giảng viên khoa Luật
Số lượng: 03 (1 GV Luật Kinh tế; 1 GV Luật Hành chính; 1 GV Luật Hình sự)
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Thạc sỹ trở lên, ngành học thạc sỹ và đại học thuộc một trong các chuyên ngành Luật Kinh tế, Luật Hành chính, Luật Hình sự;
- Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm giảng dạy bậc đại học trên 3 năm hoặc/và có học vị tiến sỹ.
7. Vị trí công việc: Chuyên viên Trung tâm bồi dưỡng Cán bộ
Số lượng: 01
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy một trong các chuyên ngành: luật, công tác xã hội, giới, nghiên cứu phụ nữ, xã hội học, quản lý giáo dục, kinh tế;
- Đã và đang công tác tại Hội LHPN Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh hoặc Trung ương; 
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác Hội Phụ nữ;
- Ưu tiên những người có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.
8. Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Đào tạo
Số lượng: 01 chuyên viên đảm bảo chất lượng
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Tốt nghiệp thạc sĩ một trong các chuyên ngành: quản lý giáo dục, công nghệ thông tin;
- Có chứng chỉ kiểm định chất  lượng giáo dục đại học;
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm làm việc về khảo thí, đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học.
Số lượng: 01 chuyên viên phụ trách công tác tuyển sinh
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Tốt nghiệp đại học chính quy ngành quản lý giáo dục, công nghệ thông tin, báo chí, tuyên truyền, Quan hệ công chúng (PR);
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực tuyển sinh đại học, cao đẳng;
- Ưu tiên những người có học vị từ thạc sỹ trở lên cùng chuyên ngành.
9. Vị trí công việc: Kế toán viên
Số lượng: 01
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy Chuyên ngành kế toán, kế toán- kiểm toán;
- Ưu tiên người có trình độ thạc sỹ các chuyên ngành trên hoặc có kinh nghiệm ít nhất 3 năm về kế toán tổng hợp trong các đơn vị sự nghiệp.
10. Vị trí công việc: Chuyên viên thanh tra/pháp chế (phòng Tổ chức hành chính)
Số lượng: 01
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Tốt nghiệp cử nhân trở lên hệ chính quy thuộc một trong các ngành Luật;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm cùng vị trí công việc;
- Ưu tiên những người có chứng chỉ đào tạo công tác pháp chế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc bộ Tư pháp quy định.
11. Vị trí công việc: Nhân viên kỹ thuật (điện, nước) phòng Quản trị Cơ sở vật chất
Số lượng: 01
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Trung cấp chuyên nghiệp (hoặc trung cấp nghề) trở lên, học về nghề/ ngành điện dân dụng, kỹ thuật điện- điện tử, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí;
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc về kỹ thuật điện, nước cho cơ quan/ nhà chung cư cao tầng.
12. Vị trí công việc: Nhân viên văn thư kiêm lễ tân
Số lượng: 01
Yêu cầu về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; tiêu chí ưu tiên
- Trung cấp chuyên nghiệp (hoặc trung cấp nghề) trở lên về văn thư, lưu trữ, quản trị văn phòng, văn thư hành chính;
- Không quá 30 tuổi;
- Ưu tiên những người có ít nhất 1 năm kinh nghiệm văn thư, lưu trữ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (chi tiết theo bảng dưới đây);
2) Thi kiến thức chung (thi viết): Pháp luật công chức, viên chức; chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước có liên quan đến phụ nữ, bình đẳng giới và công tác Hội LHPN Việt Nam;
3) Thi Tiếng Anh: 
a. Thi các kỹ năng tương đương trình độ B1 theo chuẩn chung Châu Âu: áp dụng cho các chức danh giảng viên, nghiên cứu viên, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên;
b. Thi các kỹ năng tương đương trình độ A2 theo chuẩn chung châu Âu: áp dụng cho các chức danh làm việc tại các phòng, trung tâm (khối hành chính, phục vụ);
c. Miễn thi tiếng Anh: áp dụng cho các vị trí công việc là nhân viên kỹ thuật phòng Quản trị cơ sở vật chất, nhân viên văn thư kiêm lễ tân (vị trí tuyển dụng số 11 và 12).
4) Thi Tin học: Trình độ B – thi trực tiếp trên máy tính những kỹ năng cơ bản của tin học văn phòng; không áp dụng thi tin học cho nhân viên kỹ thuật phòng Quản trị cơ sở vật chất;
5) Phỏng vấn trực tiếp;
6) Đánh giá hồ sơ, tính các điểm ưu tiên;
Nội dung và hình thức thi chuyên môn (mục số 1) cụ thể đối với từng vị trí:
- Thi trắc nghiệm/ bán trắc nghiệm kiến thức chuyên sâu về 1 trong 2 nhóm: (1) tài chính, kế toán, (2) quản trị kinh doanh, du lịch và lữ hành;
- Thực hành giảng (theo đề cương các học phần thuộc một trong các lĩnh vực: tài chính doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp và quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, hệ đại học chính quy của Học viện).

Lưu ý: 
- Các thí sinh thi tuyển vào vị trí giảng viên các khoa, cần soạn giáo án/ kế hoạch bài giảng cho 3 giờ giảng tín chỉ (50 phút/giờ) với 3 nội dung chủ đề khác nhau (không cùng 1 chương/phần), thuộc các học phần chuyên ngành (các chủ đề tại phần phụ lục của Thông báo này); Ứng viên sẽ được Chủ tịch hội đồng/ Trưởng Ban Giám khảo chỉ định thực hành giảng 1 trong 3 chủ đề đã chuẩn bị. Ứng viên chuẩn bị đủ giáo án/ kế hoạch bài giảng cho 3 chủ đề và gửi về Học viện theo yêu cầu, thời hạn được thông báo sau.
- Hình thức xét tuyển (chỉ đánh giá hồ sơ, phỏng vấn và thực hành về năng lực chuyên môn) được áp dụng đối với những ứng viên có trình độ, năng lực vượt trội. Học viện sẽ công bố cụ thể các tiêu chí xét tuyển.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn đã tốt nghiệp và bảng điểm ở các trình độ theo chuyên ngành cần tuyển hoặc ở trình độ cao hơn (nếu có); chứng chỉ tiếng Anh, tin học; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đại học (nếu có), các chứng chỉ, giấy tờ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; 
2. Tài liệu minh chứng về các kinh nghiệm, năng lực và thuộc diện ưu tiên được đề cập trong yêu cầu tuyển dụng;
3. Đơn xin dự tuyển (viết tay) ghi rõ cam kết làm việc lâu dài cho Học viện và tự lo nhà ở, hộ khẩu, phương tiện đi lại;
4. Sơ yếu lý lịch ghi cụ thể quá trình học tập, công tác của bản thân và người thân (bố, mẹ, vợ/chồng, con và anh, chị em ruột). Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4 x 6cm, có xác nhận của cơ quan hoặc xã/phường nơi cư trú (thời gian xác nhận tính đến ngày nộp hồ sơ không quá 6 tháng);
5. Bản sao công chứng: giấy khai sinh; chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân;
6. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);
7. Lệ phí thi tuyển: 260.000 đồng (theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức).
Lưu ý: 
- Toàn bộ hồ sơ được tập hợp trong 01 túi hồ sơ có ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại di động, địa chỉ gửi thư, email (nếu có) và danh mục tài liệu của hồ sơ;
- Học viện không trả lại hồ sơ và lệ phí đã nộp nếu không tham gia thi tuyển.
Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/10/2016 đến 16h30 ngày 25/10/2016; 
- Thời gian dự kiến thi: Trong 2 tuần đầu tháng 11/2016 (sẽ có thông báo cụ thể trên website: hvpnvn.edu.vn và trên bảng Thông báo tại Học viện);
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính (tầng 2 tòa nhà 15 tầng), Học viện Phụ nữ Việt Nam – 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 04 3 7752756 (trong giờ hành chính).

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Công nghệ 360: Cuộc chiến tranh giành tài nguyên của mặt Trăng đang nóng lên từng ngày