Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc năm học 2016 – 2017

Chia sẻ

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc năm học 2016 – 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua tuyển dụng, nhằm tuyển dụng những viên chức có đầy đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

2. Việc tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, nhu cầu và vị trí việc làm của từng đơn vị.

3. Tổ chức tuyển dụng phải nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành.

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển, do các cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân cấp. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế tính đến ngày thông báo tuyển dụng hoặc có người thân (bố, mẹ ruột, vợ hoặc chồng của người đăng ký dự tuyển) có hộ khẩu tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu không có hộ khẩu  tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì phải tốt nghiệp đại học xếp loại Xuất sắc.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cở sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Phát âm bị ngọng, lắp hoặc có dị dạng về hình thể.

3. Điều kiện dự tuyển giáo viên trung học phổ thông:

a.  Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Có trình độ từ đại học trở lên, trong đó Tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy (có 04 hoặc 05 năm học liên tục ở bậc đại học) hoặc tốt nghiệp đại học hệ chính quy (có 04 hoặc 05 học năm liên tục ở bậc đại học) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2, chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

b. Về trình độ ngoại ngữ, tin học

– Có trình độ ngoại ngữ đạt bậc 2 (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc trình độ B trở lên (không yêu cầu đối với người tốt nghiệp đại học ở nước ngoài). Đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên ngoại ngữ thì phải có trình độ ngoại ngữ thứ hai đạt bậc 2 hoặc trình độ B trở lên.

 Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc trình độ A trở lên.

4. Điều kiện dự tuyển nhân viên thư viện, nhân viên văn thư:

a. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Có trình độ từ trung cấp chuyên ngành thư viện, chuyên ngành văn thư trở lên.

b. Về trình độ ngoại ngữ, tin học

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc trình độ A trở lên. Đối với người đăng ký dự tuyển có trình độ cao đẳng trở lên thì phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc trình độ B trở lên.

 Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc trình độ A trở lên.

III. CHỈ TIÊU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 46 giáo viên trung học phổ thông và 04 nhân viên (có phụ lục kèm theo).

2. Phương thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển gồm hai nội dung:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển: Theo hướng dẫn tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

IV. HỒ SƠ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Hồ sơ: Nộp 02 bộ hồ sơ theo mẫu quy định, gồm có:

– Đơn đăng ký dự tuyển;

– Bằng tốt nghiệp về chuyên môn:

Đối với người đăng ký dự tuyển ngạch giáo viên: Bản sao văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học (Trường hợp chuyên ngành được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm tốt nghiệp phải được quy đổi sang hệ 10 và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận), chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (nếu có). Bản sao văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp sau đại học (nếu có).

Đối với người đăng ký dự tuyển ngạch nhân viên: Bản sao văn bằng và bảng điểm tốt nghiệp trung cấp trở lên.

– Bản sao chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

– Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6), có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã (hoặc tương đương) nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe (do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp) có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự);

– Bản sao hộ khẩu thường trú;

– 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc.

Chú ý:

* Để tiện theo dõi, người đăng ký dự tuyển cần nhập thông tin vào file “Maudangkytuyendung2017(THPT).xls” đính kèm, lưu file với tên mới theo hướng dẫn và gửi về địa chỉ email: p.tccbsgd@hue.edu.vn trước khi đến nộp hồ sơ.

* Bản sao văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, hộ khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

* Người đăng ký dự tuyển phải đến nộp hồ sơ trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp thay) và chỉ thu nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định. Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

* Đối với người đã nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển giáo viên Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế trong đợt này, nếu có nguyện vọng đăng ký dự xét tuyển theo Thông báo này thì chỉ nộp thêm Đơn đăng ký dự tuyển nhưng các khoản lệ phí, kế hoạch phỏng vấn phải thực hiện theo quy định.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện vi phạm các quy định tại Mục II hoặc có thành phần hồ sơ tại Mục IV.1 không hợp lệ thì sẽ bị huỷ kết quả  tuyển dụng.

2. Thời gian thực hiện:

– Thu nhận hồ sơ: Từ ngày 08/02/2017 đến ngày 02/03/2017, buổi sáng: từ 08 giờ đến 10 giờ 30, buổi chiều: từ 2 giờ đến 4 giờ 30 của các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy, tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (Cổng sau đường Trương Định).

Số điện thoại liên hệ: (054) 3 826 284.

Lệ phí thu nhận hồ sơ: 10.000 đồng.

Lệ phí kiểm tra sát hạch: 140.000 đồng (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức).

– Niêm yết danh sách người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển và gửi giấy báo dự xét tuyển; thông báo nội dung kiểm tra, sát hạch tại bảng thông báo (đường Trương Định) và Website của Sở: Từ ngày 13/03/2017.

– Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 28/03 đến 31/03/2017 tại Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế.

 Niêm yết kết quả kiểm tra, sát hạch: Từ ngày 14/4/2017.

 Thông báo kết quả trúng tuyển: Từ ngày 28/4/2017.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ số điện thoại trên hoặc đến gặp trực tiếp cán bộ phòng Tổ chức cán bộ để được giải đáp./.

Nguồn tin: thuathienhue.edu.vn

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu

Video xem nhiều nhất

Thực hư cây cột treo biển số xe đánh rơi trên giao lộ Thăng Long