Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại thông báo tuyển dụng

Chia sẻ

Trường Trung cấp Công nghệ và Kinh tế Đối ngoại đang cần tuyển một số vị trí cụ thể như sau:

I. Giáo viên bộ môn

1. Mục tiêu công việc:

Giảng dạy các bộ môn: toán học, vật lý, hóa học và ngữ văn cho học sinh chưa tốt nghiệp THPT.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

– Đứng lớp và giảng dạy các bộ môn: toán học, vật lý, hóa học và ngữ văn cho học sinh chưa tốt nghiệp THPT theo nội dung đào tạo của Nhà trường. Đảm bảo hoàn thành khung kiến thức yêu cầu của từng khóa.

– Thiết kế hệ thống bài giảng, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho học viên.

– Kết hợp với các bộ phận liên quan theo dõi, kiểm soát, đánh giá chất lượng học viên.

– Đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng học viên và đảm bảo đầu ra cam kết.

– Nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo.

– Hỗ trợ các công việc tổ chức lớp khác.

3. Tiêu chuẩn:

– Trình độ học vấn/chuyên môn:

+ Tốt nghiệp đại học chính quy loại khá trở lên thuộc các trường đại học sư phạm.

+ Tin học: tương đương trình độ B trở lên.

+ Tuổi đời: từ 25 tuổi trở lên

– Kỹ năng:

+ Có khả năng truyền đạt và đàm thoại tốt;

+ Có khả năng sư phạm, có nghiệp vụ quản lý HSSV ;

+ Có tâm huyết với công việc giáo dục – đào tạo;

+ Có kinh nghiệm trong việc xây dựng chương trình đào tạo mới, bồi dưỡng chương trình văn hóa;

+ Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ;

+ Đã tham gia giảng dạy tại các trường TCCN.

+ Sẵn sàng làm việc với áp lực cao.

– Kinh nghiệm:

+ Ít nhất 03 năm kinh nghiệm giảng dạy trở lên.

– Phẩm chất cá nhân:

+ Năng động, trung thực, nhiệt tình công tác

+ Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài.

+ Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

II. Trưởng phòng Đào tạo

1. Mục tiêu công việc:

Thực hiện hoạt động quản lý, điều hành hoạt động của phòng Đào tạo theo yêu cầu của BLĐ Nhà trường tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

TÊN CÔNG VIỆC NỘI DUNG CỤ THỂ
A. Công việc chuyên môn

1. Tham mưu, đề xuất, giúp việc cho Ban giám hiệu trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo của Nhà trường theo từng năm, từng khóa học. Nghiên cứu xây dựng mục tiêu, quy trình và phương thức đào tạo phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường;

2. Phụ trách quản lý các lớp hệ liên thông và văn bằng 2 và hệ VLVH;

3. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng chiến lược phát triển các ngành nghề đào tạo mới phù hợp với xu hướng của xã hội. Liên hệ làm việc với các trường đối tác.

4. Xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các dự án đào tạo, sản phẩm đào tạo của Nhà trường;

5. Xây dựng đề án và lập hồ sơ xin mở nghề đào tạo mới phù hợp tình hình cụ thể để trình lãnh đạo trường cũng như để trình các cấp xét duyệt;

6. Xây dựng, đề xuất BGH chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;

7. Chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng hệ thống quy trình, quy chế, chương trình đào tạo, giáo trình/ tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo và giảng dạy phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường trong từng thời kỳ và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

8. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp đảm bảo chất lượng, phương thức cải tiến đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo;

9. Đề xuất, chỉnh sửa, biên soạn các quy trình, quy định, giáo trình/ tài liệu về đào tạo;

10. Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Đào tạo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện phân công công việc cho các CBNV trong phòng đảm bảo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Đào tạo.

11. Chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về kết quả thực hiện công việc của Phòng Đào tạo tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

B. Công việc khác

1. Hỗ trợ các phòng ban khác khi được yêu cầu.

2.Thực hiện các công việc khác do BGH phân công.

3. Sẵn sàng công tác và làm việc luân phiên tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.

3. Tiêu chuẩn:

– Trình độ học vấn/chuyên môn:

+ Tốt nghiệp: Có học vị từ Đại học hoặc Thạc sỹ trở lên ưu tiên chuyên ngành quản lý giáo dục.

+ Ngoại ngữ: tiếng anh tương đương trình độ B trở lên.

+ Tin học: tương đương trình độ B trở lên.

+ Tuổi đời: từ 35 tuổi trở lên

– Kỹ năng:

+ Có năng lực nghiệp vụ chuyên môn về quản lý giáo dục; Am hiểu các quy định về đào tạo của Sở giáo dục;

+ Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả. Có tố chất lãnh đạo, có khả năng xử lý tình huống;

+ Có khả năng tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

+ Có khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định;

+ Chịu được áp lực cao trong công việc.

– Kinh nghiệm:

+ Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

– Phẩm chất cá nhân:

+ Trung thực, nhiệt tình công tác.

+ Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài

+ Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

+ Sẵn sàng đi công tác, dài ngày

III. Trưởng nhóm công tác Học sinh sinh viên

1. Mục tiêu công việc:

Thực hiện hoạt động công tác học sinh sinh viên trong toàn trường.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

– Phụ trách toàn diện công tác HSSV trong Nhà trường;

– Trực tiếp phụ trách các nội dung liên quan tới chế độ chính sách của HSSV, hồ sơ và kiểm tra hồ sơ HSSV, học phí, học bổng, chế độ đãi ngộ.

– Trực tiếp phụ trách các hoạt động liên quan đến tư vấn việc làm, trao đổi HSSV, khảo sát sinh viên tốt nghiệp.

– Tổ chức cho HSSV viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; phối hợp với bộ môn Giáo dục thể chất, Đoàn TN, tổ chức thi đấu và tham gia các giải văn nghệ, thể thao do các cấp tổ chức, tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với HSSV…

– Tham mưu và tổ chức công tác thi đua khen thưởng đối với tập thể lớp và HSSV trong toàn trường;

– Thực hiện các thủ tục để thành lập Hội Cựu Sinh viên nhà trường, theo dõi và hỗ trợ cho hoạt động của Hội;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể, câu lạc bộ trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của HSSV, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

– Tổ chức viết báo, cung cấp thông tin, đưa tin về hoạt động của Trường. Tổ chức các buổi lễ kỷ niệm, mitting. Làm kỷ yếu, quản lý phòng truyền thống của Trường … Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho HSSV.

3. Tiêu chuẩn:

– Trình độ học vấn/chuyên môn:

+ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quan hệ công chúng, quản lý văn hóa, giáo dục – đào tạo và các chuyên ngành liên quan.

+ Ngoại ngữ: tiếng anh tương đương trình độ B trở lên.

+ Tin học: tương đương trình độ B trở lên.

+ Tuổi đời: từ 23 đến 30 tuổi.

– Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày và thuyết trình;

+ Tin học văn phòng thành thạo;

+ Kỹ năng giao tiếp tốt;

+ Kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

+ Sẵn sàng làm việc với áp lực cao.

– Kinh nghiệm:

+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

– Phẩm chất cá nhân:

+ Năng động, trung thực, nhiệt tình công tác và yêu thích hoạt động đoàn thể, xây dựng phong trào.

+ Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài.

+ Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

IV. Cán bộ tư vấn tuyển sinh

1. Mục tiêu công việc:

Thực hiện hoạt động tư vấn cho đối tượng có nhu cầu đi học về các khóa học hệ trung cấp, văn bằng 2, liên thông các trường cao đẳng, đại học. Tư vấn các sản phẩm đào tạo của Nhà trường.

 2. Nhiệm vụ cụ thể:

– Chủ động liên hệ học viên tiềm năng theo danh sách được cung cấp hoặc tự khai thác thông tin qua điện thoại, email hoặc tư vấn trực tiếp tại văn phòng;

– Chịu trách nhiệm với bộ phận tuyển sinh và quản lý cấp trên về chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch tuyển sinh chung của Phòng TVTS.

– Tham gia quảng bá các thông tin chung về trường và các đợt tuyển sinh; Đóng góp sáng kiến để chiêu sinh học viên hiệu quả.

– Lập kế hoạch thực hiện, kiểm soát và báo cáo việc thực hiện tư vấn cho từng đợt tuyển sinh;

– Tư vấn, thuyết phục, giải đáp các thắc mắc của sinh viên và phụ huynh liên quan đến chương trình đào tạo của Nhà trường; Đảm bảo mối quan hệ tốt giữa Nhà trường với học viên và phụ huynh.

– Nhập liệu đầy đủ quá trình tư vấn, data dữ liệu học viên lên phần mềm theo yêu cầu.

– Chuẩn bị các tài liệu, trang thiết bị phục vụ tuyển sinh;

– Hướng dẫn hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi và nhập học;

– Liên tục cập nhật các kỹ năng và kiến thức chuyên môn về chương trình đào tạo.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cán bộ quản lý.

3. Tiêu chuẩn:

– Trình độ học vấn/chuyên môn:

+ Tốt nghiệp: Cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, tài chính marketing, giáo dục, tài chính

+ Ngoại ngữ: tiếng anh tương đương trình độ B trở lên.

+ Tin học: tương đương trình độ B trở lên.

+ Tuổi đời: từ 23 đến 30 tuổi

– Kỹ năng:

+ Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng trình bày và thuyết trình;

+ Tin học văn phòng thành thạo;

+ Kỹ năng giao tiếp tốt;

+ Kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

+ Kỹ năng tư vấn;

+ Kỹ năng tổng hợp dữ liệu

+ Sẵn sàng làm việc với áp lực cao.

– Kinh nghiệm:

+ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tuyển sinh các khóa đào tạo; call center, telesales,…)

+ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục.

– Phẩm chất cá nhân:

+ Trung thực, nhiệt tình công tác.

+ Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài

+ Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

VChế độ đãi ngộ

– Môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp

– Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực)

– Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

– Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí…

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN…

VI. HỒ SƠ:

– Ứng viên vui lòng gửi CV về Email: tuyendung@heu.edu.vn

– Email ghi rõ : nhanvien_vị trí dự tuyển_Họ và tên

– Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2016

– Liên hệ: Ms Lê 0975434519

Nguồn tin: ledt@heu.edu.vn

[QC] Đăng tin tuyển dụng, tìm việc làm nhanh, uy tín tại trang Việc Làm Báo Lao Động.

Bình luận

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu