Các phiên bản cỡ lớn của 4 bản đồ tư liệu cổ, do nhà Nguyễn (Việt Nam), nhà Thanh (Trung Quốc) và Pháp ấn hành, minh chứng rõ ràng chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là bản đồ “Đại Nam thống nhất toàn đồ” nhà Nguyễn lập năm 1834; “An Nam đại quốc họa đồ” (Pháp, vẽ năm 1838); “Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” (do nhà Thanh lập năm 1904); bản đồ các đài khí tượng Đông Dương, Pháp lập năm 1940.