Theo đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Không được sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc, trong các bữa ăn trưa; các hội nghị, tổ chức liên hoan... tổ chức vào buổi trưa không phục vụ rượu, bia, đồ uống có cồn (trừ trường hợp công tác đối ngoại và được lãnh đạo phân công). Không tiếp khách ở quán rượu, bia và những nơi có tính chất nhạy cảm, có dư luận xã hội không tốt.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chỉ thị này đều phải có hình thức xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền. Trong trường hợp do say rượu, bia dẫn đến có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật tùy mức độ, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý hành chính theo quy định của pháp luật. Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 1.9.2012.