Theo đề xuất của Sở GTVT Hà Nội, 3 mức giá hiện sẽ được tăng như sau: Cự ly tuyến dưới 25km với giá 5.000 đồng/vé, nay được đề nghị tăng lên thành 7.000 đồng/vé.

Cự ly tuyến từ 25 đến 30km với giá vé 6.000 đồng, nay tăng lên thành 7.000 đồng (mức tăng 16%). Cự ly trên 30km tăng từ mức 7.000 đồng hiện nay lên thành 8.000 đồng (mức tăng 14%).

Vé xe tháng của học sinh, sinh viên cũng đề xuất điều chỉnh từ 45.000 lên 50.000 đồng cho một lượt, liên tuyến là 100.000; giá vé tháng cho người không ưu tiên từ 90.000 sẽ tăng lên 100.000 đồng, liên tuyến là 200.000 đồng.

Theo Sở GTVT, một trong những nguyên nhân tăng giá hiện nay do ngân sách thành phố phải bỏ ra khoản kinh phí lớn để trợ giá xe buýt, năm 2011 là 1.332 tỉ đồng, năm 2012 là 1.020 tỉ đồng, năm 2013 dự kiến 1.134 tỉ đồng.

Việc tăng giá cũng nhằm tạo điều kiện đầu tư đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho hiện tại và tương lai.

Thời điểm gần đây nhất, Sở GTVT Hà Nội đề xuất tăng giá xe buýt là tháng 10.2012, vé lượt dưới 25km được điều chỉnh từ 3.000 đồng lên 5.000 đồng.