Sự kiện bình luận

Khen lãnh đạo nhiều quá

Khen lãnh đạo nhiều quá 3

Đào Tuấn

“Người tốt thường có lòng tự trọng nên không đi xin bằng khen. Chúng ta phải tìm đến họ để khen thưởng kịp thời” - Thủ tướng Chính...