Sự kiện bình luận

Rút rút cái gì nữa!

Rút rút cái gì nữa! 6

ĐÀO TUẤN

Những chiếc “xe 2.4, thậm chí 3.0” đã được ĐBQH Ngô Văn Minh nêu ra trước nghị trường kèm câu hỏi khó “Tiền ở đâu?”: “Thủ tướng...
Khẩn cấp phòng chống hacker: Thay đổi ngay mật khẩu!

Khẩn cấp phòng chống hacker: Thay đổi ngay mật khẩu!

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) chiều 30.7 vừa yêu cầu lãnh đạo đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, ngành; các Sở TT&TT và các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố Internet Việt Nam chỉ đạo các phòng, ban có chức năng quản trị hệ thống...