Sự kiện bình luận

Sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng - tường trình từ thực tế

Sau chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng - tường trình từ thực tế

Từ khi nhậm chức, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã bám sát đời sống xã hội, nắm bắt tình hình của cơ sở và có những chỉ đạo nhanh chóng, quyết liệt nhằm giải quyết những bức xúc của người dân. Báo Lao Động chọn một số vấn đề được dư luận quan tâm,...

Video