Sự kiện bình luận

Đừng làm biến dạng Tín ngưỡng thờ Mẫu

Đừng làm biến dạng Tín ngưỡng thờ Mẫu

“Chúng ta có nhiều di sản và đó là những kho báu của quốc gia, thậm chí của quốc tế, của nhân loại như trường hợp các di sản được UNESCO công nhận. Nhưng không phải lúc nào kho báu cũng đã được bảo vệ và phát huy giá trị đúng cách. Nếu không hiểu biết,...

Video

Get Adobe Flash player