Sự kiện bình luận

Biếm: Thuê bao bị mất tiền oan: Bắc thang lên hỏi ông trời

Biếm: Thuê bao bị mất tiền oan: Bắc thang lên hỏi ông trời

Bắc thang lên hỏi ông trời/ Tiền nhà mạng lấy còn đòi được không? Sau vụ việc Cty Sam Media chiếm đoạt 230 tỉ đồng của gần 9 vạn khách hàng thông qua các dịch vụ chạy ngầm trong điện thoại, mấy ngày gần đây hàng chục thuê bao đã tá hỏa đã gọi tới Báo...

Video