Đề án này nhằm thực hiện Quyết định 1270/QĐ-TTg (ngày 27.7.2011) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo tồn phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” và góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội của khu vực ĐBSCL.

Năm học 2012 - 2013, được Bộ GDĐT cho phép, ĐHTV bắt đầu mở mã ngành đào tạo “Ngành biểu diễn nhạc cụ truyền thống (BDNCTT)” thuộc chuyên ngành BDNCTT Khmer Nam Bộ. Đây là ngành đặc thù, đòi hỏi người học phải có năng khiếu nên “đầu vào” đang gặp nhiều khó khăn.

Với mục tiêu và chính sách đào tạo của trường, cộng với sự hỗ trợ đắc lực của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, chắc chắn ĐHTV sẽ đạt được chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành học này.

Về mục tiêu đào tạo: Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân chuyên ngành BDNCTT, có kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, kiến thức chuyên ngành về âm nhạc và BDNCTT, có khả năng nghiên cứu và sử dụng nhạc cụ truyền thống trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật Khơmer Nam Bộ.

Về chính sách đào tạo: Sinh viên được học bổng trọn gói về học phí cho toàn khóa học, được miễn phí 100% ký túc xá của trường (kể cả điện, nước), được hỗ trợ sinh hoạt phí 450.000 đồng/tháng/SV (10 tháng/1 năm học) và được hưởng các chế độ ưu đãi, học bổng khuyến khích học tập, các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Tại cuộc họp mới đây do BCĐ Tây Nam Bộ chủ trì - với sự có mặt của các ngành có liên quan thuộc các trường trong khu vực ĐBSCL - các đại biểu nhất trí, ủng hộ sáng kiến và quyết tâm này của ĐHTV. BCĐ Tây Nam Bộ sẽ có ý kiến bằng văn bản đối với các tỉnh, thành trong khu vực để phối hợp chỉ đạo (nếu cần sẽ mở rộng các tỉnh Nam Bộ, nhất là các địa phương có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống); đồng thời sẽ có văn bản đề nghị Bộ GDĐT cho phép ĐHTV được kéo dài thời gian tuyển sinh chuyên ngành này đến hết tháng 12.2012.