Các DN này tuyển dụng từ lao động phổ thông tới lao động có chuyên môn cao và lao động xuất khẩu đi làm việc tại Nhật Bản ở các ngành, nghề như: Kinh tế, kỹ thuật, bảo hiểm, xuất khẩu lao động, bảo vệ... Nhu cầu tuyển dụng hơn 1.000 người.

Ngoài ra, người lao động có thể tiếp tục tìm kiếm việc làm thông qua sàn giao dịch việc làm online của Trung tâm giới thiệu việc làm, qua địa chỉ: vieclamdongnai.net. Sàn giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ vào ngày mùng 10 hằng tháng tại Trung tâm giới thiệu việc làm khu vực miền Nam.