Tham dự có hơn 70 CB nữ công các CĐ ngành, huyện, CĐCS trực thuộc và chủ tịch CĐ, trưởng ban nữ công của 30 DN.     Đ.V.T

LĐLĐ Phú Thọ: Mới đây, đã tham gia đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện pháp luật LĐ và Luật CĐ, Luật BHXH tại 7 DN trên địa bàn TP.Việt Trì, thị xã Phú Thọ và huyện Lâm Thao. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, cơ bản các đơn vị, DN đã triển khai tương đối tốt các quy định của pháp luật.    S.T

CĐ Viên chức VN: Từ nay đến cuối năm, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra các CĐ trực thuộc CĐ VCVN tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tổ chức tập huấn cho 100% CB chủ chốt làm công tác kiểm tra các CĐ trực thuộc và chỉ đạo các CĐ trực thuộc triển khai tập huấn ở cấp mình và cấp dưới.    H.Thảo