Theo BQL các KCN tỉnh, hiện các KCN, cụm CN của tỉnh đã thu hút trên 7.000 CNLĐ, song ngoài Cty Thủy sản Minh Phú, hầu hết CNLĐ tại các DN khác phải thuê nhà ở với điều kiện sinh hoạt tạm bợ. Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có dự án nhà ở cho CNLĐ nào được triển khai xây dựng.