Một người dân đứng ra thu phí giao thông nhiều năm nay, chính quyền đuối lý!

Một người dân đứng ra thu phí giao thông nhiều năm nay, chính quyền đuối lý!

Mỗi xe tải chở vật liệu, gỗ nguyên liệu đi qua “trạm thu phí giao thông” do Kiên Văn Mừng (35 tuổi, dân tộc Kơ Tu, thôn 1, xã Hương Hữu, huyện miền núi Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế ) tự ý lập ra đều phải đóng phí với mức từ 30 – 200 ngàn đồng/lượt. Việc làm của Mừng chính quyền địa phương không phải không biết, nhưng đã đuối trước lý lẽ Mừng đưa ra.
Các
dịch
vụ