Cuộc đời qua lăng kính thám tử - Kỳ 5: Thám tử, họ là ai?

Cuộc đời qua lăng kính thám tử - Kỳ 5: Thám tử, họ là ai?

Hội đủ trong mình rất nhiều tố chất, họ trở thành những “kẻ tò mò” đáng tin cậy. Tuy nhiên, khoảng cách mong manh giữa luật pháp và công việc, cộng với những rủi ro nghề nghiệp khiến nghề thám tử trở thành một nghề nguy hiểm theo đúng cả nghĩa đen và bóng. Với khát khao được làm sáng tỏ mọi thứ, họ sống bằng niềm tin của thân chủ.
Các
dịch
vụ