Việc tổ chức liên hoan nhằm giới thiệu, quảng bá loại hình nghệ thuật Dù kê (ảnh) độc đáo của dân tộc Khmer Nam Bộ tới du khách trong và ngoài nước. Dù kê  - hay còn gọi Lkhôn Ba sắc - là kịch hát truyền thống của nghệ thuật sân khấu hát và múa của người Khmer Nam Bộ. Hiện vùng ĐBSCL có khoảng 10 đoàn nghệ thuật Dù kê chuyên và không chuyên; trong đó Sóc Trăng có 1 đoàn chuyên nghiệp và 3 đoàn quần chúng.