Điểm chuẩn:

Mức điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tượng liền kề là 1 điểm, giữa 2 khu vực liền kề là nửa điểm; tất cả các môn thi lấy hệ số 1; Điểm thi các môn năng khiếu phải đạt từ 5.0 điểm trở lên. 

Điểm chuẩn với các ngành học tại TP.HCM

Điểm chuẩn với các ngành học tại TP. Cần Thơ 

Điểm chuẩn với các ngành học tại TP. Đà Lạt 

Xét tuyển học Chương trình Tiên tiến ngành Thiết kế Đô thị (50 chỉ tiêu)

Mức điểm: 17,5 trở lên (điểm cho KV3)

Xét tuyển học Chương trình Đổi mới Ngành Quy hoạch vùng và Đô thị (50 chỉ tiêu)

Mức điểm: 17,5 trở lên (điểm cho KV3)