Khối ngành Bậc Đại học Khối Điểm chuẩn
Kỹ thuật Bảo hộ lao động A 15,0
A1 15,0
Kinh tế Quản trị kinh doanh A 15,5
A1 15,0
D1 16,0
Quản trị nhân lực A 15,5
A1 15,0
D1 16,5
Kế toán A 16,0
A1 15,5
D1 18,0
Tài chính ngân hàng A 16,0
A1 15,5
D1 17,0
Xã hội Xã hội học C 15,5
D1 16,0
Công tác xã hội C 16,0
D1 16,0
Luật C 18,0
D1 16,0

Xét tuyển NV2

Trường Đại học Công đoàn dành 250 chỉ tiêu xét nguyện vọng 2 (NV2) cho 2 ngành: Bảo hộ Lao động (khối A, A1) và Xã hội học (khối C, D1).
- Ngành Bảo hộ lao động nhận hồ sơ xét NV2: khối A và A1 từ 15,0 điểm
- Ngành Xã hội học nhận hồ sơ xét NV2: Khối C từ 15,5 điểm; khối D1 từ 16,0 điểm