Theo báo cáo của Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2012, cả nước có 80.400 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt gần 90% chỉ tiêu Chính phủ đề ra (90.000 lao động). Riêng thị trường Hàn Quốc đưa được 7.335 lao động Việt Nam sang làm việc, trong đó hơn 1.000 lao động thuộc diện lao động mẫu mực, về nước đúng thời hạn; còn lại hơn 6.000 là lao động mới.

Ông Phan Văn Minh cho biết: Theo thông báo, hạn ngạch Chính phủ Hàn Quốc dành cho lao động nước ngoài đã hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc năm nay là 25.113 người.

Việt Nam có 5.029 lao động thuộc diện trên, đứng thứ hai sau Philippines (hơn 6.000 lao động). Để tiếp tục giúp lao động Việt Nam sớm được quay trở lại Hàn Quốc làm việc theo nguyện vọng, đầu tháng 3.2013, OWC sẽ phối hợp với Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính cho lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng về nước đúng hạn.